Solidarity Statement – sv

Solidaritet Uttalande

NB !

This is a Google translated text

Solidaritet Uttalande

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion är viktig för framtiden för vårt jordbruk och vårt samhälle. Kostnadseffektiva priser och rättvis ersättning till tillverkare spelar en viktig roll. Det är det enda sättet att uppnå hållbarhet i första hand.

Kronisk överproduktion, som är vanlig idag, förhindrar kostnadsbesparande priser och är extremt skadlig för jordbruket inom och utanför Europa.

Jag ärklerar solidaritet med:

  • att mjölkmarknadsförvaltningen ska användas så att produktionen kan anpassas till marknadsförhållandena och överproduktion kan förebyggas och därigenom möjliggöra kostnadsbesparande priser för producenter.
  • För att uppnå dessa viktiga punkter bör instrument som frivillig minskning eller ett marknadsansvarsprogram anges i EU’s gemensamma jordbrukspolitik och i den nationella lagstiftningen i andra europeiska länder.Om dessa villkor är uppfyllda är det slutligen möjligt för våra tillverkare att visa solidaritet med befolkningens önskemål och att producera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.