Solidarity Statement – nl

Solidariteitsverklaring

NB !

This is a Google translated document

Solidarity statement

Een ecologisch, economisch en sociaal duurzame voedselproductie is belangrijk voor de toekomst van onze landbouw en onze samenleving. Kostende prijzen en een billijke vergoeding voor producenten spelen een belangrijke rol. Dat is de enige manier om duurzaamheid te bereiken in de eerste plaats.

Chronische overproductie, die tegenwoordig gebruikelijk is, voorkomt kostendekkende prijzen en is uiterst schadelijk voor de landbouw binnen en buiten Europa.

Ik verklaar mijn solidariteit ermee:
Dat een zuivelmarktbeheer moet worden gebruikt, zodat de productie kan worden aangepast aan de marktomstandigheden en overproductie kan worden voorkomen, waardoor kosten die de producenten dekken, kunnen worden gedekt.
Om deze belangrijke punten te bereiken, moeten instrumenten zoals een vrijwillige verklaring van afstand of een programma voor marktverantwoordelijkheid (MVP) worden opgenomen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU (GLB) en in de nationale wetgeving van andere Europese landen.
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen boeren uiteindelijk solidariteit tonen met de wensen van de bevolking en ecologisch, economisch en sociaal duurzaam produceren.