Solidarity Statement – nb

Solidaritetserklæring

En økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig matproduksjon er viktig for fremtiden for vårt landbruk og vårt samfunn. Kostnadsdekkende priser og en rettferdig godtgjørelse til produsenter spiller en viktig rolle. Det er den eneste måten å oppnå bærekraft i utgangspunktet.

Kronisk overproduksjon, som er vanlig i dag, forhindrer kostnadsdekkende priser og er ekstremt skadelig for landbruket i og utenfor Europa.

Jeg erklærer solidariteten med det:

  • at melkmarkedsforvaltningen skal brukes slik at produksjonen kan tilpasses markedsforholdene og overproduksjon kan forebygges, og dermed tillate kostnadsdekkende priser for produsentene.
  • For å oppnå disse viktige punktene, bør instrumenter som frivillig reduksjon eller et markedsansvarsprogram (MVP) være fastlagt i EUs felles landbrukspolitikk og i den nasjonale lovgivningen i andre europeiske land.

Hvis disse betingelsene er oppfylt, er det endelig mulig for våre produsenter å vise solidaritet med befolkningens ønsker og å produsere økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig.