Solidarity Statement – nb

Solidaritet med bonden !

Norsk landbruk har hatt en tung økonomisk utvikling over lang tid – og særlig siste år har det gått fra vondt til verre med kraftige kostnadsøkninger på innsatsmidler. Kort sagt er det nå KRISE!

Siste frist for å berge utsiktene til levende bygder og lønnsomt landbruk er ved vårens jordbruksforhandlinger 2022.  Da MÅ det leveres på økte priser til bonden;  budsjettmidler og investeringsmidler som gir tillit til fortsatt drift av de fleste bruk – og tro på framtida for ungdom som vil satse på landbruk.

Norske bønder er innforstått med behovet for – og rede til å støtte – uvante og drastiske virkemidler for å forsvare lønnsomt landbruk og Norges egen matproduksjon – hvis det skulle bli nødvendig!

Jeg stiller meg bak bondens krav om lønnsomhet og forutsigbarhet for investeringer for å sikre norsk matproduksjon. I dagens aktuelle situasjon er dette også en viktig del av en helt nødvendig nasjonal beredskap!

Jeg har oppfattet bondens kritiske situasjon, og vil støtte opp om nødvendige tiltak for å heve inntekten blant landets bønder til et nivå tilsvarende gjennomsnittslønn i Norge.