Solidarity Intro – nb – no – c

  • Som forbruker vil jeg bidra til fortsatt norsk matproduksjon basert på lokal ressursutnyttelse
  • Jeg støtter bondens krav om kostnadsdekkende produksjon og lønnsomt landbruk